Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Analiza molekularna guzów GIST oraz raków piersi i/lub jajnika.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Projekt badawczy koncentruje się na identyfikacji czynników genetycznych odpowiedzialnych za inicjację i progresję raków piersi i jajnika oraz guzów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST). Badania te stanowią kontynuację dotychczasowych doświadczeń prowadzonych w Katedrze.Wykorzystanie nowoczesnych technik biologii molekularnej pozwoli na szczegółową charakterystykę wybranych guzów człowieka. Badania te mogą pozwolić na identyfikację nowych wariantów genetycznych biorących udział w nowotworzeniu jak i ewentualnej odpowiedzi na leczenie. Możliwe będzie również powiązanie danych molekularnych z danymi immunohistochemicznymi i klinicznymi. Informacje te są szczególnie istotne w erze terapii spersonalizowanej.Projekt badawczy będzie realizowany we współpracy z uznanymi zespołami badawczymi zarówno w kraju jak i zagranicą. Do wszystkich badań zostanie wykorzystany materiał archiwalny, który stanowi fragment guza zamrożony lub utrwalony w bloczku parafinowym. Materiał ten jest dostępny w Katedrze lub we współpracujących jednostkach. Do realizacji projektu badawczego wykorzystany zostanie sekwenator kolejnej generacji będący na wyposażeniu Katedry. Pozwoli to na jednoczesną analizę wybranych genów protoonkogenów i genów supersorowych. Uzyskane dane zostaną analizowane przy użyciu narzędzi bioinformatycznych. Potwierdzenie występowania określonych wariantów genetycznych zostanie przeprowadzone przy użyciu tradycyjnych technik biologii molekularnej takich jak sekwencjonowanie bezpośrednie, FISH, MLPA oraz RT-PCR.


Planowane efekty:

Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu zostaną zaprezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz zostaną opublikowane w pismach o zasięgu międzynarodowym. Ponadto, dzięki prowadzonym badaniom możliwe będzie wdrożenie nowej metody diagnostycznej genów BRCA1/2 w materiale archiwalnym (bloczki parafinowe) guzów pochodzących od pacjentek z rakiem piersi i/lub jajnika.


Współpraca naukowa:
  • Laboratory of Pathology, Center for Cancer Research, USA
  • Laboratory of Cancer Biology & Epigenetics, The University of Western Australia; Australia
Aktualizacja strony: 05.10.2022
Helpdesk IT