Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Biochemii

Katedra i Zakład Biochemii

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Molekularny mechanizm zaburzeń lipidowych u szczurów po chirurgicznym częściowym usunięciu tkanki tłuszczowej.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Zasadniczym celem projektu jest wyjaśnienie molekularnego mechanizmu zaburzeń lipidowych, a w szczególności molekularnych podstaw wzrostu stężenia triacylogliceroli (TAG) i wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) we krwi szczurów po chirurgicznym częściowym usunięciu tkanki tłuszczowej. Zakładamy, że zaburzenia w metabolizmie lipidów po usunięciu części tkanki tłuszczowej u zwierząt doświadczalnych, mogą symulować zaburzenia metaboliczne u ludzi po zabiegu liposukcji. Realizacja projektu może przyczynić się do wyjaśnienia zaburzeń w metabolizmie lipidów u ludzi poddanych zabiegowi liposukcji.


Planowane efekty:

Uzyskane wyniki zostaną opublikowane w specjalistycznych czasopismach (znajdujących się na liście filadelfijskiej i posiadający impact factor) o zasięgu międzynarodowym oraz przedstawione na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych. Wyniki planowanych badań pozwolą na zdobycie nowej wiedzy na temat wpływu chirurgicznego, częściowego usunięcia tkanki tłuszczowej na metabolizm lipidów u szczurów. Wyjaśnią podłoże molekularne wzrostu stężenia TAG i WKT we krwi szczurów po chirurgicznym częściowym usunięciu tkanki tłuszczowej. Mogą również przyczynić się do zrozumienia molekularnych podstaw zmian w metabolizmie lipidów występujących po zabiegach liposukcji u ludzi, a w konsekwencji odpowiedzieć na pytanie czy liposukcja wpływa na metabolizm lipidów u ludzi, a jeśli tak czy jest to wpływ korzystny dla stanu zdrowia czy też niekorzystny. Z tego względu uzyskane w czasie realizacji projektu wyniki badań mogą mieć potencjalne znaczenie praktyczne.


Współpraca naukowa:
  • Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
  • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Endokrynologicznej GUMed
  • Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii GUMed.
  • Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed
  • Department of Neurology, USC Neuromuscular Center, University of Southern California Keck School of Medicine, Los Angeles , USA.
Aktualizacja strony: 05.03.2023
Joanna Karbowska, Ryszard Smoleński