Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Otolaryngologii

Katedra i Klinika Otolaryngologii

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Ocena przydatności identyfikacji węzła wartowniczego oraz częstości przerzutów szyjnych raka ślinianki przyusznej


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Wyjaśnienie znaczenia węzła wartowniczego w raku ślinianki przyusznej oraz skuteczności leczenia przerzutów węzłowych tego nowotworu. Zagadnienie węzła wartowniczego jest niewyjaśnione w odniesieniu do nowotworów głowy i szyi w tym ślinianki przyusznej. Podstawowy warsztat badawczy to identyfikacja węzła wartowniczego za pomocą barwnika oraz znacznika izotopowego a następmnie chirurgiczne wycięcie węzła określonego jako wartowniczy i - w zależności od śródoperacyjnego badania h-p - wykonanie operacji węzłowej szyjnej.


Planowane efekty:

Efekty naukowe - poznanie wartości badania węzłów wartowniczych oraz ocena częstości przerzutów węzłowych raka i przyusznejEfekty praktyczne - sprecyzowanie wskazań do elektywnej operacji węzłowej w raku ślinianki


Współpraca naukowa:
  • Zakład Patomorfologii GUMed
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
Aktualizacja strony: 08.10.2020
Helpdesk IT