Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Okulistyki

Katedra i Klinika Okulistyki

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: „AKTYWNOŚĆ PROANGIOGENNA SUROWICY i CIAŁA SZKLISTEGO PACJENTÓW Z WYSIĘKOWĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA PLAMKI ŻÓŁTEJ ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM(AMD)”


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

- Ocena roli czynników pro- i anty- zapalnych w rozwoju AMD w kontekście wydzielanych związków o aktywności angiogennej- Opracowanie testu oceny ryzyka powikłań naczyniowych w badanych chorobach w oparciu o multiparametryczne kombinacje badanych czynnikówAnaliza statystycznaWieloprametryczność oznaczeń przy stosunkowo dużej próbie statystycznej powoduje konieczność stosowania szczególnych metod analizy statystycznej. W tym celu będziemy się posiłkować oprogramowaniem do analizy chipów DNA (pozwalają na oznaczenia kilkudziesięciu tysięcy cech jednocześnie w celu wyszukania charakterystycznego układu cech, np. firma Affimetrix) oraz oprogramowaniem do tworzenia i analizy sieci neuronowych (np. Statistica).


Planowane efekty:

- Ocena wartości diagnostycznej badanych czynników w kontekście AMD- Opracowanie testów oceny ryzyka AMD w oparciu o multiparametryczne kombinacje badanych czynników- Prace oryginalne i doniesienia zjazdowe


Współpraca naukowa:
  • Zakład Immunologii Klinicznej i Tranplantologii GUMed
Aktualizacja strony: 02.02.2022
Helpdesk IT