Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Ocena molekularnych sygnatur wykrycia wczesnego raka płuca jako uzupełnienie niskodawkowej tomografii komputerowej


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Realizacja zadania badawczego ma na celu ocenę skuteczności wykonywania badań molekularnych i niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej w wykrywaniu raka płuca we wczesnym zaawansowaniu choroby nowotworowej. Określenie profilu molekularnego pacjenta o wysokim ryzyku zachorowania na raka płuca pozwoli na wytypowanie grupy ludzi, którzy powinni mieć wykonane przesiewowe badanie niskodawkową tomografią komputerową klatki piersiowej w celu wykrycia i w dalszym etapie leczenia nowotworu we wczesnym stopniu zaawansowania. Leczenie takiej postaci raka płuca dawałoby największe szanse na trwałe wyleczenie pacjenta z choroby nowotworowej.


Planowane efekty:

1. Określenie przydatności badań molekularnych w diagnostyce chorych na raka płuca 2. Poprawa skuteczności diagnostyki chorych na raka płuca we wczesnym stopniu zaawansowania choroby nowotworowej 3. Poprawa odległych wyników leczenia chorych na raka płuca 4. Wytypowanie grupy pacjentów kwalifikujących się do leczenia celowanego raka płuca 5. Publikacje artykułów w czasopismach naukowych krajowych 6. Publikacje artykułów w czasopismach naukowych zagranicznych 7. Referaty na konferencjach krajowych 8. Referaty na konferencjach zagranicznych


Współpraca naukowa:
  • Instytut Onkologii w Gliwicach
  • Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii- Gdański Uniwersytet Medyczny

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 18.05.2017
Wojciech Żurek