Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2020-2024)  > Komisja ds. Przeciwdziałania Zachowaniom Nieetycznym wobec Studentów i Doktorantów

Komisja ds. Przeciwdziałania Zachowaniom Nieetycznym wobec Studentów i Doktorantów

Komisje rektorskie (2020-2024)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Bień

Zastępcy Przewodniczącej
dr hab. Anna Paprocka-Lipińska
dr hab. Ewa Stelmańska

Członkowie
prof. dr hab. Paweł Winklewski
dr hab. Mariusz Wiglusz
dr Damian Szczesny
dr Adrian Szewczyk

Doktoranci
mgr Dagmara Kroll
lek. Szymon Zdanowski
mgr Gabriela Harasim

Studenci
mgr Karolina Mosakowska
Zuzanna Piosik
Abigail Kimber

Sekretarz
Maciej Prażnowski

Aktualizacja strony: 19.12.2023
Helpdesk IT