Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich

Senacka Komisja Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni

Zastępcy Przewodniczącej
prof. dr hab. Dariusz Kozłowski
dr Jacek Kaczmarek

Członkowie
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
prof. dr hab. Wiesław Cubała
dr hab. Michał Hoffmann
dr hab. Barbara Kochańska, prof. uczelni
prof. dr hab. Alicja Siemińska
dr hab. Mariusz Wiglusz
dr Marta Krzyżanowska
lek. Janusz Springer
Małgorzata Sokołowska
dr Joanna Śliwińska
Paweł Tatarczuk

Przedstawiciele USS
Jakub Deleżuch
Julia Landowska
Sonia Sciebura
Aleksandra Drzycimska

Przedstawiciele SD
mgr Katarzyna Wychodnik

Aktualizacja strony: 04.05.2023
Helpdesk IT