Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2020-2024)  > Komisja ds. analizy sposobu weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się w ramach przedmiotu "Anatomia z elementami neurobiologii"

Komisja ds. analizy sposobu weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się w ramach przedmiotu "Anatomia z elementami neurobiologii"

Komisje rektorskie (2020-2024)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka

Członkowie
prof. dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska
prof. dr hab. Dariusz Kozłowski
dr hab. Dariusz Gąsecki
dr Anna Kuciejczyk
mgr Aleksandra Wysocka
Bartosz Fałkowski – przedstawiciel studentów polskojęzycznych
Krzysztof Kamiński – przedstawiciel studentów polskojęzycznych
Sonia Wiktoria Sciebura – przedstawicielka studentów ED

Aktualizacja strony: 02.04.2021
Helpdesk IT