Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Czynniki ryzyka rozwoju i progresji przewlekłej choroby nerek własnych i nerki przeszczepionej (epidemiologia, patofizjologia, klinika i leczenie).


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

1. Określenie epidemiologii chorób nerek w zależności od badanej populacji (populacja ogólna, młodzież, ludzie w podeszłym wieku).2. Ocena czynników ryzyka progresji przewlekłej choroby nerek własnych (PChN) i nerki przeszczepionej (PChNP).3. Ocena skuteczności niefarmakologicznej i farmakologicznej nefroprotekcji w PChN oraz w PChNP.4. Optymalizacja leczenia nerkozastępczego przy pomocy dializy oraz transplantacji nerki.5. Optymalizacja leczenia PChN w przebiegu cukrzycy poprzez transplantację wysp trzustkowych6. Prowadzenie rejestrów dotyczących stanu leczenia nerkozastępczego, nowotworów po transplantacji nerki.


Planowane efekty:

Efektem podjętego zadania, będą:-ustalenie zasad postępowania w poszczególnych stadiach PChN i PChNP-artykuły w czasopismach naukowych-referaty na konferencjach krajowych lub zagranicznych-monografie naukowe


Współpraca naukowa:
  • Katedra Biochemii GUMed Prof. Julian Świerczyński
  • Zakład Immunologii GUMed Prof. Piotr Trzonkowski
  • Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej GUMed prof. Ewa Bryl
  • Katedra Nefrologii Uniwersytetu Karolinska w Sztokholmie (Szwecja) Prof. Bengt Lindholm
  • Zakład Patofizjologii GUMed profesor Jacek Witkowski
  • Pracownia Histopatologii Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
  • Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej. Wydział Farmaceutyczny dr hab. n. farm. Tomasz Śledziński
  • Zakład Żywienia Kinicznego GUMed dr hab Sylwia Małgorzewicz
  • M.S. Columbia University Department of Medicine Division of Nephrology Krzysztof Kiryluk M.D.,
  • The University of Chicago as. profesor Piotr Witkowski

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 20.06.2022
Beata Bzoma, Anna Pitra, Leszek Tylicki