Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Psychiatrii  > Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego

Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego

Katedra Psychiatrii

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Czynniki prognostyczne w zaburzeniach depresyjnych wieku podeszłego


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Celem pracy opartej na dwuletniej obserwacji będzie ocena dalszego przebiegu zaburzeń depresyjnych u osób w wieku podeszłym w oparciu o dwuletnią obserwację. Zostaną uwzględnione zarówno czynniki psychospołeczne jak i biologiczne (w tym zwłaszcza współchorobowość) mogące mieć znaczenie na przebieg schorzenia.


Planowane efekty:

Wyniki zostaną opublikowane w 2 - 3 artykułach w recenzowanych czasopismach. Uzyskane wyniki mogą pomóc w opracowaniu algorytmów postępowania klinicznego


Współpraca naukowa:
  • Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Aktualizacja strony: 28.07.2021
Iwona Wojtyła-Czaja