Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2020-2024)  > Komisja ds. konkursów na pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Komisja ds. konkursów na pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Komisje rektorskie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Bigda – przedstawiciel Rektora

Członkowie
prof. dr hab. Michał Obuchowski – reprezentant wybrany przez Radę Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
prof. dr hab. Marcin Okrój – reprezentant wybrany przez Radę Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
dr hab. Rafał Sądej, prof. Uczelni – reprezentant wybrany przez Radę Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
prof. dr hab. Anna Żaczek – reprezentant wybrany przez Radę Nauk Medycznych

Aktualizacja strony: 22.02.2024
Helpdesk IT