Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2020-2024)  > Komisja ds. konkursów na pierwsze zatrudnienie w Uczelni na stanowisko profesora i profesora uczelni

Komisja ds. konkursów na pierwsze zatrudnienie w Uczelni na stanowisko profesora i profesora uczelni

Komisje rektorskie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki

Członkowie
prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann – prorektor ds. jakości kształcenia
dr hab. Tomasz Smiatacz – prorektor ds. studenckich
prof. dr hab. Wojciech Kamysz – dziekan Wydziału Farmaceutycznego
dr hab. Ewelina Król, prof. UG – dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
prof. dr hab. Radosław Owczuk – dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Aktualizacja strony: 28.12.2023
Helpdesk IT