Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Psychiatrii  > Klinika Psychiatrii Dorosłych

Klinika Psychiatrii Dorosłych

Katedra Psychiatrii

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Objawy kliniczne, funkcjonowanie neuropsychologiczne oraz aktywność wybranych biomarkerów w zaburzeniach afektywno-lękowych


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Symptomatologia zaburzeń afektywno-lękowych obejmuje pleomorficzny zbór objawów somatycznych i psychicznych, w tym zaburzeń funkcji neuropsychologicznych, powiązany z daną jednostką chorobową, jej przebiegiem naturalnym, a także prowadzoną interwencja leczniczą.Celem przedstawionego programu badawczego jest całościowa ocena zaburzeń afektywno-lękowych w odniesieniu do parametrów klinicznych, neuropsychologicznych oraz opis dynamiki ich zmian w zależności od podjętego leczenia oraz próba powiązania ich z wybranymi biomarkerami aktywności monoaminoergicznej, endokrynnej oraz immunologicznej.


Planowane efekty:

publikacje w czasopismach naukowych z IF;opracowanie danych normatywnych dla wybranych testów przesiewowych dla populacji polskiej

Aktualizacja strony: 31.05.2022
Helpdesk IT