Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2020-2024)  > Komisja ds. konkursów na pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego w jednostkach innych niż wydziały

Komisja ds. konkursów na pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego w jednostkach innych niż wydziały

Komisje rektorskie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Bigda – prorektor ds. organizacji i rozwoju kształcenia

Członkowie
prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann – prorektor ds. jakości kształcenia
dr hab. Tomasz Smiatacz – prorektor ds. studenckich
prof. dr hab. Wojciech Kamysz – dziekan Wydziału Farmaceutycznego
dr hab. Ewelina Król, prof. UG – dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
prof. dr hab. Radosław Owczuk – dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Aktualizacja strony: 28.12.2023
Helpdesk IT