Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Biochemii Klinicznej  > Zakład Medycyny Molekularnej

Zakład Medycyny Molekularnej

Katedra Biochemii Klinicznej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Komórkowe mechanizmy rozwoju choroby atopowej


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Celem proponowanego zadania badawczego jest poznanie mechanizmów regulujących ekspresję i dystrybucję komórkową białek tworzących kopertę rogową na komórkach epitelialnych skóry (keranocytach) oraz komórkach epitelialnych tworzących nabłonek w drogach oddechowych.Badania zostaną przeprowadzone na pierwotnych hodowlach komórek epitelialnych z tchawicy, ludzkich oskrzelowych komórkach epitelialnych, ludzkich naskórkowych keratynocytach (linia PCS-200-011 od osoby dorosłej, linia PCS-200-011 od noworodka). W komórkach tych zbadana zostanie lokalizacja białek z rodziny SPRR i LELP-1 oraz suprabasin za pomocą metod immunofluorescencyjnych. Zbadamy również ewentualne zmiany rozmieszczenia tych białek w odpowiedzi na ekspozycję komórek na cytokiny i immunoglobuliny. Zbadane zostaną również mechanizmy regulacji ekspresji genów kodujących badane białka. W badanych komórkach wyciszona zostanie ekspresja poszczególnych genów za pomocą shRNA. Otrzymane wyniki pozwolą na wyjaśnienie roli badanych białek w komórce oraz pozwoli poznać mechanizmy regulacji ekspresji i rozmieszczenia białek CE w zależności od typu komórki epitelialnej i rodzaju czynnika działającego na tą komórkę.


Planowane efekty:

Wyniki z przeprowadzonych badań będą przedstawione w formie artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz będą prezentowane w referatach na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Informacje uzyskane z przeprowadzonych badań mogą również przyczynić się do opracowania nowych metod terapeutycznych.


Współpraca naukowa:
  • nie dotyczy
Aktualizacja strony: 09.05.2023
Monika Młotkowska