Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Nadzwyczajna Komisja Senacka ds. Opracowania Projektu Nowego Statutu GUMed

Nadzwyczajna Komisja Senacka ds. Opracowania Projektu Nowego Statutu GUMed

Przewodniczący
prof. dr hab. Marcin Gruchała

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. Jacek Bigda

Członkowie
dr hab. Krystian Adrych, prof. uczelni
dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. uczelni
prof. dr hab. Andrzej Basiński
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Ewa Bryl
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Maria Dudziak
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. uczelni
dr hab. Barbara Kochańska, prof. uczelni
prof. dr hab. Igor Konieczny
prof. dr hab. Piotr Lass
dr Dariusz Łyżwiński
prof. dr hab. Michał Markuszewski
dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. uczelni
prof. dr hab. Janusz Moryś
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
prof. dr hab. Radosław Owczuk
dr Leszek Pawłowski
mgr Elżbieta Perepeczko
dr hab. Michał Pikuła
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni
prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski
dr hab. Tomasz Smiatacz
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
prof. dr hab. Edyta Szurowska
dr hab. Bartosz Wasąg
dr hab. Jarosław Waśniewski
prof. dr hab. Jacek Witkowski
prof. dr hab. Lidia Wolska
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni
dr hab. Anna Żaczek

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami
mgr Anna Gumowska-Włodarczyk
mgr Beata Kaszewska
mgr Piotr Kraszewski
mgr Milena Kulikowska
mgr Przemysław Urbański

Przedstawiciel ZD
mgr Paulina Dąbrowska

Przedstawiciele USS
Jakub Byczkowski
Dominika Skrońska
Marta Żuchowska

Aktualizacja strony: 02.04.2022
Helpdesk IT