Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Jednostki ogólnouczelniane  > Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Jednostki ogólnouczelniane

PUBLIKACJE (LISTA FILADELFIJSKA)

Publikacje w czasopismach z "listy filadelfijskiej" (z trzech ostatnich lat):

  1. Rice fraud a global problem: a review of analytical tools to detect species, country of origin and adulterations - ŚLIWIŃSKA-BARTEL MAGDALENA, Burns D. Thorburn, Elliot Christopher. - Trends Food Sci. Technol. - 2021 : vol. 116, s. 36-46, bibliogr. [131] poz., streszcz. ang.
Aktualizacja strony: 13.03.2023
Helpdesk IT