Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Zespół Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych w Jednostkach Międzywydziałowych

Zespół Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych w Jednostkach Międzywydziałowych

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
dr hab. Tomasz Smiatacz – Prorektor ds. studenckich

Członkowie
prof. dr hab. Maciej Jankowski
prof. dr hab. Michał Obuchowski
prof. dr hab. Joanna Stańczak
prof. dr hab. Michał Żmijewski

Aktualizacja strony: 28.05.2019
Webadmin