Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2016-2020)  > Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi

Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi

Komisje rektorskie (2016-2020)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka

Z-cy Przewodniczącej
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
prof. dr hab. Krzysztof Sworczak

Członkowie
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
dr hab. Michał Kaliszan
dr Anna Paprocka-Lipińska
dr Mirosława Pellowska-Piontek
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
dr hab. Agnieszka Zimmermann

Sekretarz:
mgr Teresa Sawa

Aktualizacja strony: 06.08.2018
Webadmin