Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2016-2020)  > Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Molestowania Seksualnego i Dyskryminacji Studentów i Doktorantów

Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Molestowania Seksualnego i Dyskryminacji Studentów i Doktorantów

Komisje rektorskie (2016-2020)

Przewodnicząca
dr hab. Ewa Bień, prof. uczelni

Członkowie
mgr Katarzyna Gruchała
Gabriela Harasim
dr Agata Janaszczyk
prof. dr hab. Maciej Jankowski

Aktualizacja strony: 07.11.2019
Webadmin