Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2016-2020)  > Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Molestowania Seksualnego i Dyskryminacji Studentów i Doktorantów

Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Molestowania Seksualnego i Dyskryminacji Studentów i Doktorantów

Komisje rektorskie (2016-2020)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Bień

Z-cy Przewodniczącej:
dr hab. Anna Paprocka-Lipińska
prof. dr hab. Maciej Jankowski

Członkowie:
prof. dr hab. Paweł Winklewski
dr Damian Szczęsny
dr Mariusz Wiglusz
mgr Kamil Krzyżanowski

Studenci:
Jakub Deleżuch
Michał Majcher
Julia Landowska

Doktoranci:
mgr Andrzej Berg
lek. Magdalena Bazgier
mgr Kornelia Sałaga-Zaleska

Aktualizacja strony: 10.04.2020
Webadmin