Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej

Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Współprace :

Projekt badawczy finansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades, realizowany we współpracy z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej oraz Katedrą i Kliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, pt: „Wpływ immunosupresji na właściwości anty-fagocytarne bakterii izolowanych od pacjentów po przeszczepie nerki.”

Uzyskane granty:

  • Grant Narodowego Centrum Nauki ODW-6404/B/P01/11/40 (G-879): Charakterystyka immunologiczna wczesnego zapalenia stawów – zmiany ilościowe i czynnościowe limfocytów T i B krwi obwodowej (kierownik pracy: dr hab. Ewa Bryl, prof. nadzw.; 2012-2015)

Prace własne:

  • MN 01-0139/08/285: Wartość predykcyjna produkcji cytokin przez limfocyty CD4+ krwi obwodowej u pacjentów z wczesnym zapaleniem stawów (rozprawa doktorska, kierownik pracy: mgr Edyta Brzustewicz).
  • MN 01-0132/08/285: Występowanie receptorów dla chemokin CXCR3, CXCR4, CXCR5 na limfocytach CD8+ CD19+ u pacjentów z wczesnym zapaleniem stawów (rozprawa doktorska, kierownik pracy: mgr Izabella Henc)
  • MN 01-0234/08: Związek przepuszczalności jelit z nadwrażliwością pokarmową IgG-zależną i oceną skuteczności diety eliminacyjno-rotacyjnej w ich regulacji u pacjentów dorosłych. (Rozprawa doktorska, kierownik pracy: mgr Aleksadnra Jasztal-Nowicka)
Aktualizacja strony: 03.03.2021
Ewa Bryl, Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska