Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej

Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej

Wydział Lekarski

PROFIL

Tematyka badawcza Zakładu Patologii i Reumatologii Doświadczalnej dotyczy głównie:

1. Komórkowych i molekularnych mechanizmów udziału limfocytów w rozwoju i przebiegu chorób autoimmunologicznych (w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia układowego)

2. Wpływu statusu metabolicznego na funkcjonowanie komórek układu odpornościowego u ludzi zdrowych i w stanach patologicznych: w chorobach reumatycznych i limfoproliferacyjnych

3. Wpływu infekcji Helicobacter pylori na strukturę i funkcjonowanie błony śluzowej żołądka człowieka

4. Badanie patomechanizmów nietolerancji pokarmowych IgG zależnych

Badania realizowane są na bazie Sieci Pracowni Obrazowania Patologii Struktury i Czynności Komórek GUMed i UG oraz Pracowni Reumatologii Doświadczalnej i Immunopatologii.

PRACOWNIA REUMATOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I IMMUNOPATOLOGII

Barwienia powierzchniowe markerów na komórkach i antygenów wewnątrzkomórkowych – linie komórkowe, świeżo izolowane limfocyty krwi, komórki hodowane.

Testy czynnościowe
Limfocytów izolowanych z krwi:
- zdolność do proliferacji (metoda nieradioaktywna, DCT ), z możliwością oceny fenotypu komórek,
- podatność na apoptozę – pomiar zmian potencjału mitochondrialnego oraz aktywność kaspaz wewnątrzkomórkowo w żywych komórkach z możliwością oceny fenotypu komórek,
- badania cytotoksyczności limfocytów T.

Monocytów, granulocytów, makrofagów – pomiar zdolności do fagocytozy oraz wybuchu tlenowego

Badania w płynach ustrojowych wydzielanych cytokin oraz innych białek biologicznie czynnych metodą CBA (ilościowa cytometria przepływowa) umożliwiająca jednoczesny pomiar do 6 czynników w 50 ul materiału (oszczędność materiału oraz kosztów w porównaniu z techniką ELISA przy zachowanej dokładności pomiaru i ocenie bezwzględnego stężenia). FLEX – do 36 cytokin w 100 ul płynu

SPRZĘT

Cytometry przepływowe: FACScan™, FACSArray™, a od 09.2012 także FACSAria™ i FACSVerse™ (Becton Dickinson) zakupione z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Sieci Pracowni Obrazowania Patologii Struktury i Czynności Komórek GUMed i UG.

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Ewa Bryl, Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska