Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi  > Dział Kadr i Płac  > Sekcja Spraw Osobowych

Sekcja Spraw Osobowych

Dział Kadr i Płac
Numer MPK: 622

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 11 07 - sprawy osobowe nauczycieli akademickich
58 349 10 16 - sprawy osobowe nauczycieli akademickich
58 349 10 38 - sprawy osobowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
58 349 10 12 - sprawy rejestracji umów cywilnoprawnych, ubezp. społeczne i zdrowotne
Aktualizacja strony: 03.10.2018
Webadmin