Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Patologii i Neuropatologii

Zakład Patologii i Neuropatologii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Poszukiwanie markerów tkankowych zaangażowanych w metabolizm i progresję wybranych nowotworów.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Poszukiwanie nowych markerów morfologicznych, białkowych i molekularnych zaangażowanych wmetabolizm tkankowy i progresję wybranych nowotworów. Dotychczas ujawniono wiele czynnikówbiorących udział w rozwoju nowotworów, jednakże jedynie część z nich posiada znaczenie rokownicze dlapacjentów. W onkologii istnieje potrzeba identyfikacji nowych biomarkerów tkankowych,umożliwiających pogłębienie wiedzy podstawowej, jak i umożliwiających postęp w leczeniu i jegoindywidualizację. W ostatnim czasie podejmowane są badania dotyczące zaburzeń metabolicznych tkankinowotworowej, mające uwarunkowania miejscowe tkankowe i molekularne. Badania będąprzeprowadzone w Zakładzie Patologii i Neuropatologii, na materiale tkankowym z wybranych typówguzów przy użyciu technik histopatologicznych, immunohistochemicznych i molekularnych z korelacjąpato- kliniczną i analizą statystyczną uzyskanych wyników.


Planowane efekty:

Badania ujawnią potencjalne markery tkankowe związane ze zmienionym metabolizmem tkankinowotworowej warunkującym progresję guzów, posiadające znaczenie prognostyczne i predykcyjne.Wyniki badań zostaną prezentowane na zjazdach krajowych i zagranicznych. Planowane są takżepublikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.


Współpraca naukowa:
  • Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii Dziecięcej GUMed (prof. E.Drożyńska)
  • Zakład Patomorfologii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa (prof. M.Pronicki)
  • Oddział Neurochirurgii Copernicus PL Gdańsk (prof. W.Kloc)
  • Oddział Chirurgii Ogólnej Copernicus PL (prof. M. Dobosz)
  • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej GUMed (prof. P. Czauderna)
  • Katedra i Zakład Biologii i Genetyki GUMed (prof. J. Limon)
  • Department of Biochemistry and Molecular and Cellular Biology, Georgetown University, Washington, USA (prof. J.Kitlinska)
Aktualizacja strony: 14.12.2022
Jacek Gulczyński, Ewa Iżycka-Świeszewska, Barbara Mach