Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2016-2020)  > Komisja Konkursowa dla przeprowadzania konkursów na stanowiska w grupie pracowników naukowych w celu realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych Uczelni

Komisja Konkursowa dla przeprowadzania konkursów na stanowiska w grupie pracowników naukowych w celu realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych Uczelni

Komisje rektorskie (2016-2020)

Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Bączek

Członkowie
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Michał Markuszewski
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha

Aktualizacja strony: 06.08.2018
Webadmin