Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > II Zakład Radiologii

II Zakład Radiologii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Kliniczna przydatność tkankowej i narządowej analizy metabolicznej przeprowadzonej techniką protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w wykrywaniu i monitorowaniu procesów chorobowych.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Procesy rozrostowe pozostają poważnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym. Według Krajowego Rejestru Nowotworów liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzydziestu lat wrosła dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140 000. Mimo nowych możliwości terapeutycznych późno rozpoznane procesy rozrostowe nadal cechuje niekorzystne rokowanie. Wczesna diagnostyka obrazowa uzupełniona o spektroskopię rezonansu magnetycznego (MRS) mogłaby wnieść istotny wkład w diagnostykę różnicową, a podczas badań kontrolnych wspomóc w monitorowaniu choroby – ocenie odpowiedzi na leczenie lub obecności progresji.Spektroskopia rezonansu magnetycznego jest techniką nieinwazyjną, pozwalającą na charakterystykę tkanek na poziomie metabolicznym. Najczęstszym zastosowaniem klinicznym MRS jest ocena procesów chorobowych ośrodkowego układu nerwowego, obecnie ta metoda jest stopniowo wprowadzana dla oceny innych narządów. Badania spektroskopowe skupiły się na przydatności MRS w wykrywaniu nowotworów, brakuje jednak kompleksowego spojrzenia na problem od strony radiologicznej, histopatologicznej oraz klinicznej, wraz z monitorowaniem procesów w czasie, zwłaszcza w przypadku najnowszych zastosowań MRS jakimi są procesy chorobowe wątroby i trzustki.Celem ogólnym projektu jest ocena przydatności protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w analizie składu chemicznego w wykrywaniu i monitorowaniu procesów chorobowych.Cele szczegółowe to:1. Ocena ilościowa stężenia wybranych metabolitów w obrębie prawidłowych narządów .2. Analiza cech metabolicznych procesów rozrostowych i próba określenia charakterystycznych dla nich biomarkerów.3. Korelacja względnego stężenia metabolitów z obrazami radiologicznymi oraz z wartościami współczynników uzyskiwanych na podstawie badań MRI.4. Korelacja względnego stężenia metabolitów z wynikami badań histopatologicznych.5. Określenie wpływu zaburzenia funkcji trzustki i wątroby na skład chemiczny tkanki oraz zmianę zawartości i stosunków poszczególnych metabolitów.


Planowane efekty:

Zakładamy, że badanie pozwalające na ocenę narządów na poziomie metabolicznym, które jest obecnie z powodzeniem stosowane głównie w określaniu charakteru guzów mózgu, umożliwi poszerzenie metody o wykrywanie stanów chorobowych we wczesnej fazie lub zwiększy jej czułość, co ułatwi diagnostykę różnicową. Spodziewamy się, że w przyszłości metoda ta może być użyteczna w planowaniu i monitorowaniu leczenia chorób nowotworowych.Projekt badawczy zostanie zakończony doniesieniami naukowymi i referatami na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych (w tym na European Congress of Radiology i European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology Congress). Uzyskane wyniki planujemy również opublikować w renomowanym czasopiśmie naukowym.Zakładamy, że uzupełnienie badania MRI o analizę spektroskopową składu chemicznego mózgowia, prostaty, piersi, wątroby i trzustki, okaże się obiektywną i powtarzalną metodą w trafnym wyodrębnieniu pacjentów z nieprawidłowymi wartościami i stosunkami poszczególnych metabolitów, a praktycznym efektem pracy będzie wczesne wykrycie procesu rozrostowego, co pozwoli na niezwłoczne wdrożenie leczenia i może mieć wpływ na rokowanie. Obecnie piśmiennictwo dotyczące przydatności protonowej spektroskopii MR w diagnostyce chorób trzustki oraz wątroby jest bardzo skąpe i dostępne są jedynie pojedyncze publikacje na ten temat.


Współpraca naukowa:
  • Stellvertretender Klinikdirektor Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin Universitätsklinikum Magdeburg AöR, Niemcy
  • University Medical Center Utrecht, Holandia
  • Klinika Chirurgi Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed, Polska
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii GUMed, Polska

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Mariola Kurkowska, Arkadiusz Szarmach