Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Toksykologii Klinicznej

Zakład Toksykologii Klinicznej

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Nowe substancje psychoaktywne


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

W ostatnich latach poważnym problemem społecznym i medycznym stało się zjawisko rekreacyjnego stosowania nowych substancji psychoaktywnych (ang.: novel psychoactive substances, NPS) zwanych potocznie „dopalaczami”. Z danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) wynika, że co roku na rynek europejski wprowadzanych jest ponad 100 nowych substancji psychoaktywnych, głównie katynonów i syntetycznych agonistów receptora kanabinoidowego, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób je używających.Celem planowanych badań jest opracowanie czułej metody analitycznej pozwalającej na jednoznaczną identyfikację i oznaczenie szerokiego spektrum NPS i biomarkerów w płynach ustrojowych. Kolejnym celem pracy będzie ocena klinicznych objawów działania NPS, przy wyznaczonym ich stężeniu w równocześnie pobranych próbkach krwi i/lub moczu. Badanie wybranych NPS na modelu komórkowym ma odpowiedzieć na pytania, który z badanych związków jest bardziej toksyczny w modelu in vitro oraz czy badanie cytotoksyczności będzie spójne z dotychczasowymi danymi dotyczącymi badanych związków (takimi jak: siła działania substancji, jej lipofilność, siła efektu psychoaktywnego, dotychczas opisane działania niepożądane i objawy zatrucia).


Planowane efekty:

Planujemy opublikować wyniki badań w literaturze naukowej o zasięgu międzynarodowym. Dodatkowo w przypadku pierwszego wykrycia na terenie Polski nowych substancji psychoaktywnych (NPS)lub nowych, groźnych powikłań użycia substancji zgłaszanych wcześniej informacje te zostaną przekazane do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA). Zebrane dane posłużą także do monitorowania problemu używania NPS na terenie działania Zakładu Toksykologii Klinicznej GUMed (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie). Dodatkowym celem jest uwidocznienie cytotoksyczności ww. substancji osobom z grup ryzyka (publikacja popularnonaukowa w Internecie)


Współpraca naukowa:
  • dr hab. Maria Kała, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Aktualizacja strony: 03.03.2021
Marek Wiśniewski