Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Żywienia Klinicznego  > Zakład Towaroznawstwa Żywności

Zakład Towaroznawstwa Żywności

Katedra Żywienia Klinicznego

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Ocena towaroznawcza wybranych produktów żywnościowych z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych i sycących


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem głównym badań jest ocena kształtowania jakości żywności poprzez procesy technologiczne surowców żywnościowych, właściwości odżywcze i zdrowotne. Dodatkowym celem jest określenie wartości sycącej produktów spożywczych.By osiągnąć cel sformułowano pomocnicze hipotezy badawcze:1. Procesy technologiczne istotnie wpływają na jakość żywności.2. Skład chemiczny i właściwości fizyczne determinują poziom sytości produktów spożywczych.


Planowane efekty:

W wyniku przeprowadzonych badań naukowych przeanalizowane zostaną standardy dotyczące jakości żywności dostępnej na polskim rynku. Dokonana analiza porównawcza żywności ekologicznej, dietetycznej i konwencjonalnej pozwoli konsumentowi na dokonanie optymalnego wyboru produktów spożywczych. Badania pozwolą również na ocenę wpływu wybranych właściwości prozdrowotnych i odżywczych produktów żywnościowych. W ramach wnioskowanego zadania badawczego, zostaną opracowane tabele wartości sycącej produktów spożywczych. Opracowanie modelu matematycznego właściwości sycących środków spożywczych, może być przyczynkiem do rozwoju sektora żywności funkcjonalnej i nowym narzędziem wspomagającym leczenie otyłości.

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 17.05.2022
Anna Choińska, Filip Kłobukowski