Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja ds. Oceny Profesorów oraz Członków Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Senacka Komisja ds. Oceny Profesorów oraz Członków Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Jassem

Członkowie
prof. dr hab. Piotr Lass
prof. dr hab. Janusz Moryś
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
prof. dr hab. Zbigniew Śledziński

Aktualizacja strony: 06.08.2018
Webadmin