Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej

Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Metabolizm nukleotydów w wybranych tkankach myszy z hipecholestrolemią


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Więcej niż 90% mutacji opisanych u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią znaleziono w genie receptora lipoprotein o niskiej gęstości. Ponadto niacyna, która jest elementem składowym NAD i NADP, pochodnych adeninowych wywiera szerokie działanie regulacyjne w metabolizmie lipidów, w związku z tym interesujące jest zbadanie aktywności enzymów metabolizmu nukleotydów adeninowych u myszy Ldlr-/- (receptora lipoprotein niskiej gęstości) oraz Apoe-/- (apolipoproteiny E).Pomiaru deaminazy AMP (AMPD), 5’-nukleotydazy (5’NT), deaminazy adenozyny (ADA), fosforylazy nukleozydowej puryn (PNP) w sercu, wątrobie, korze i rdzeniu nerki zostanie wykonany metodą HPLC.Tkanki będą wykorzystane po zakończeniu doświadczeń wykonywanych na zwierzętach w grancie „Badania działania związków o działaniu śródbłonkowym na metabolizm energetyczny i przemiany nukleotydów; Metabolizm nukleotydów jako nowy cel terapeutyczny w farmakologii śródbłonka” co nie podlega ocenie ani nie wymaga zgody Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (art.1, pkt.2, podpunkt 6).


Planowane efekty:

Efektem zadania będzie poster na konferencji zagranicznej oraz publikacja w renomowanym czasopiśmie naukowym.


Współpraca naukowa:
  • Katedra i Zakład Biochemii GUMed
Aktualizacja strony: 03.03.2021
Helpdesk IT