Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Psychologii  > Zakład Psychologii Klinicznej

Zakład Psychologii Klinicznej

Katedra Psychologii

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Zastoowanie psychobiologicznego modelu osobowości w celu oszacowania ryzyka zachorowania i przebiegu zaburzeń depresyjnych


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Zaburzenia depresyjne uważane są za jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i zgonów na świecie. Dlatego obecnie znaczne wysiłki dokonane w celu lepszego zrozumienia czynników, które wpływają na ich występowanie. Na przestrzeni ostatnich lat, wiele badań koncentruje się na relacji między psychobiologicznym modelem temperamentu i charakteru oraz rozwoju i ewolucji zaburzeń depresyjnych. Celem niniejszego badania jest ocena tych czynników osobowościowych, zgodnie z psychobiologiczną koncepcją osobowości, które predysponują do wystąpienia zaburzeń depresyjnych oraz które mogą dodatkowo nasilać ich przebieg.W badaniu zostanie wykorzystany Inwentarz Temperamentu i charakteru (Temperament and Character Inventory, Cloninger et al., ) oparty model temperamentu i charakteru składający się z czterech wymiarów temperamentu takich jak: nowość poszukiwania , unikanie szkód , uzależnienie od nagrody i wytrwałość i oraz trzech wymiarów charakteru: samodyrektywności, kooperatywności oraz samotranscendencji. Dotychczasowe badania oparte na wymienionym modelu doprowadziły do rożnych wniosków dlatego potrzebna jest dalsza analiza, zwłaszcza, że czynniki te wiążą się w znacznym stopniu z odpowiedzią na leczenia i jego rodzaj (farmakoterapia i psychoterapia). Badaniem objęci będą zarówno pacjenci hospitalizowania z powodu depresji w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK jak również leczeni na oddziale dziennym i ambulatoryjnie.


Planowane efekty:

Wyniki przeprowadzonych badań będą opublikowanie w artykułach naukowych oraz prezentowane na konferencjach międzynarodowych. Praktycznym rezultatem uzyskanych badań będzie również zwiększenie optymalizacji leczenia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych.

Aktualizacja strony: 02.06.2023
Anna Burkiewicz, Joanna Mikucka