Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Centrum Symulacji Medycznej

Centrum Symulacji Medycznej

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Nieinwazyjna ocena regulacji mikro- i makrokrążenia u osób z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w populacji ogólnej. Pomimo wielu nowych badań, nadal wiedza na temat reaktywności układu sercowo-naczyniowego jest relatywnie mała w porównaniu z opisem zmian strukturalnych takich jak mikroangiopatia i makroangiopatia np. w cukrzycy, nadciśnieniu lub zespole metabolicznym.W badaniu udział wezmą osoby zdrowe jako grupa kontrolna oraz osobnicy z szerokim spektrum czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W pracy oceniana będzie zarówno reaktywność mikrokrążenia jaki krążenia systemowego za pomocą uznanych nieinwazyjnych metod takich jak:kapilaroskopia,badanie funkcji śródbłonka,pletyzmografia,badanie podatności naczyń tętniczych,badanie ultrasonograficzne serca,tętnic domózgowych i wewnątrzczaszkowych,24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego i akcji serca,ciągłe (beat-to-beat) nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi i EKG,przezskórne ciągłe monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla.Przeprowadzane badania będą miały na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat patomechanizmu rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych. Może pomóc to w określeniu bardziej precyzyjnych wskaźników umożliwiających wykrywanie grup podwyższonego ryzyka wystąpienia uszkodzenia struktury i funkcji serca i naczyń, jak i wczesnych stadiów rozwoju poszczególnych uszkodzeń, a także opracowaniu parametrów pomocnych w monitorowaniu postępu ich leczenia.


Planowane efekty:

Uzyskane wyniki badań będą prezentowane na konferencjach naukowych oraz jako artykuły w czasopismach naukowych z Listy Filadelfijskiej


Współpraca naukowa:
  • Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUMed
  • Katedra i Klinika Okulistyka GUMed
Aktualizacja strony: 18.07.2022
Helpdesk IT