Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Mikrobiologii  > Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Katedra Mikrobiologii

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Wrażliwość na bakteriofagi klinicznych szczepów Staphylococcus aureus w dobie narastającej oporności na antybiotyki


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Antybiotykoterapia jest najczęstszym sposobem zwalczania infekcji bakteryjnych. Jednakże, wobec gwałtownie narastającego problemu oporności bakterii na antybiotyki, istnieje potrzeba rozwoju bardziej efektywnych opcji terapeutycznych. Duże nadzieje wiąże się z terapią za pomocą wirusów bakteryjnych - bakteriofagów. Wiele prac przedklinicznych dokumentuje nie tylko wysoką skuteczność fagoterapii, lecz również jej bezpieczeństwo. Proponowane badania mają na celu ocenę wrażliwości klinicznych szczepów Staphylococcus aureus na wybrane bakteriofagi, w tym używane dotychczas w badaniach epidemiologicznych oraz odniesienie uzyskanych wyników do lekooporności i zjadliwości tych szczepów.Do badań zostaną użyte bakteriofagi pochodzące z kolekcji Ośrodka Typowania Bakteriofagami szczepów Staphylococcus aureus w Gdańsku, mieszczącego się w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej GUMed. Badaniom wrażliwości na bakteriofagi zostaną poddane szczepy Staphylococcus aureus izolowane z materiałów klinicznych podczas rutynowej diagnostyki mikrobiologicznej w laboratoriach mikrobiologicznych regionu gdańskiego. Identyfikacja gatunku S.aureus zostanie potwierdzona przy użyciu komercyjnych testów biochemicznych i za pomocą metody PCR, poprzez wykrycie genu gatunkowo swoistej termostabilnej nukleazy. Wrażliwość na bakteriofagi zostanie określona w warunkach in vitro, na podłożach hodowlanych. Oporność szczepów na antybiotyki zostanie zbadana zgodnie z wytycznymi EUCAST. Oporność na metycylinę zostanie potwierdzona metodą PCR, poprzez wykrycie genu odpowiedzialnego za metycylinooporność. Potencjał chorobotwórczy badanych szczepów zostanie określony na podstawie obecności wybranych genów toksyn oraz czynników adhezji, wykrywanych metodą PCR. Badane szczepy zostaną zróżnicowane metodami biologii molekularnej, z użyciem typowania spa oraz SCCmec.


Planowane efekty:

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opublikowane w medycznych czasopismach naukowych oraz zaprezentowane na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.


Współpraca naukowa:
  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Polska

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 23.11.2022
Tomasz Jarzembowski, Lidia Piechowicz, Wioletta Podjacka