Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Częstość występowania wydłużonego wyrostka rylcowatego kości skroniowej i zwapnienia więzadła rylcowo-gnykowego i więzadła żuchwowo-gnykowego u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Celem zadania badawczego jest określenie częstości występowania wydłużonego wyrostka rylcowatego kości skroniowej oraz zwapnienia więzadła rylcowo-gnykowego i rylcowo-żuchwowego u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia.


Planowane efekty:

Wyniki badań będą prezentowane na krajowej konferencji oraz opublikowane w czasopismie naukowym.

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Helpdesk IT