Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Niewydolność krążenia u dzieci i młodych dorosłych z organiczną chorobą serca- aktualne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Kardiologia dziecięca w sposób bardzo dynamiczny rozwija się od wielu lat. Z każdym rokiem wzrasta zarówno zakres jak i ilość wykonywanych procedur diagnostycznych, interwencyjnych/terapeutycznych. Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca GUMed dysponuje własną bazą w/w procedur. W/w procedury obejmują różne rodzaje wad, różne techniki leczenia, w różnych grupach wiekowych pacjentów. Analiza wyników tych badań pozwoli na wielowariantową ocenę diagnostyki i leczenia (planowania leczenia) niewydolności krążenia w oparciu o dużą pod względem liczebności grupę. Będzie to jedna z większych analiz wzbogacona o ocenę odległych wyników leczenia farmakologicznego i interwencyjnego w oparciu o aktualne badania kontrolne. Aktualnie w piśmiennictwie światowym jest niewiele kompleksowych opracowań dotyczących tego złożonego problemu u dzieci i młodych dorosłych z organiczną chorobą serca.Dotychczasowym standardem w diagnostyce obrazowej niewydolności krążenia była rutynowa echokardiografia, jednak okazała się dalece zbyt mało czuła. Nowe techniki obrazowania echokardiograficznego jak doppler tkankowy czy strain cechują się wyższą czułością, jednak badaniem referencyjnym w ocenie zarówno morfologicznej (blizny, włóknienie, stłuszczenie zastępcze) i czynnościowej (kurczliwość globalna i segmentarna) jest badanie serca rezonansem magnetycznym.


Planowane efekty:

Wyniki pracy w formie cząstkowej dotyczące oceny poszczególnych wybranych grup klinicznych pacjentów będą tematem publikacji w czasopismach specjalistycznych. Będą one prezentowane na konferencjach kardiologii dziecięcej oraz kardiologii w kraju i za granicą.Uzyskane informacje mogą być przydatne przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych leczenia niewydolności krążenia u dzieci i młodych dorosłych z organiczną chorobą serca.


Współpraca naukowa:
  • Klinika Kardiologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa
  • Klinika Kardiologii Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” Łódź
  • Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Klinika Kardiologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków
  • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląska Akademia Medyczna Zabrze
  • Klinika Kardiologii Dziecięcej I Katedra Pediatrii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Klinika Uniwersytecka w Münster, Niemcy
  • Deutsche Herzzentrum Berlin, NIemcy
  • Klinika Kardiologii, Freiberg, Niemcy

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 18.05.2017
Helpdesk IT