Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Analiza Wytrzymałościowa Metodą Elementów Skończonych zdrowej żuchwy ludzkiej, oraz ze zmianami patologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem guzów torbielowatych i zatrzymanych zębów ósmych.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Celem pracy jest stworzenie wirtualnego modelu wielkoskalowego żuchwy ludzkiej uwzględniającego hierarchiczną budowę kości, a następnie wykorzystanie go do wirtualnych badań wytrzymałościowych Metodą Elementów Skończonych (MES). Badania będą dotyczyły zarówno żuchwy zdrowej jak i żuchwy ze zmianami patologicznymi w postaci torbieli, guzów torbielowatych, oraz zatrzymanych zębów ósmych.


Planowane efekty:

Artykuły publikowane w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach, Referaty i plakaty przedstawiane na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, Monografie naukowe w postaci prac doktorskich


Współpraca naukowa:
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechaniczne
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Budownictwa i Inżynierii Maeriałowej

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Helpdesk IT