Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Wybrane mechanizmy patogenetyczne enteropatii i zaburzeń odżywiania u dzieci.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Zgodnie z profilem kliniki głównym przedmiotem badań prowadzonych w ramach projektu będą nieswoiste zapalenia jelit, celiakia , alergia pokarmowa oraz niedożywienie.Celem prowadzonych badań jest kompleksowa ocena zaburzeń odżywiania w chorobach przewlekłych co przyczyni się do opracowania zaleceń żywieniowych u tych pacjentówU dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit głównym celem będzie odpowiedź na pytanie jaki jest fenotyp limfocytów regulatorowych( naturalne/indukowane) w jelicie i krwi obwodowej . Określenie udziału poszczególnych populacji tych komórek i porównanie ich z grupą kontrolną może stanowić potwierdzenie koncepcji zaburzeń immunoregulacji leżących u podstaw tych chorób . Zastosowana przez nas metoda izolacji i oznakowania komórek regulatorowych może znaleźć zastosowanie w innych badaniach naukowych, których celem będzie analiza jakościowa i ilościowa specyficznych komórek w miejscu zapalenia.Ponadto celem pracy będzie próba optymalizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit.U dzieci z celiakią zamierzamy odpowiedzieć na pytanie czy stan zapalny w błonie śluzowej jelita w tej chorobie prowadzi do zmian przepuszczalności jelitowej oraz określić wpływ tych zmian na obraz kliniczny choroby


Planowane efekty:

Planowane efekty naukowe to:A. publikacje w czasopismach zagranicznych:B. referaty na konferencjach krajowych: Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci, Forum ŻywienioweC.Opracowanie zaleceń w postępowaniu żywieniowym w chorobach przewlekłych u dzieci.D. Udoskonalenie metody oznaczania liczby i fenotypu limfocytów regulatorowych w tkance metodą cytometrii przepływowejE. Próba unifikacji i standaryzacji oceny lokalizacji, aktywności i rozległości procesu zapalnego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit określanym przy użyciu kontrastowego badania ultrasonograficznego i endoskopowego i histopatologicznego oraz oceną przepuszczalności bariery jelitowej.


Współpraca naukowa:
  • Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki GUMed
  • Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii GUMed
  • Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej GUMed
  • Wojewódzki Szpital Reumatologiczny w Sopocie
  • Katedra i Zakład Toksykologii GUMed
  • Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
  • Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IP CZD Warszawa
  • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Katedra Fizjologii Klinicznej

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 06.02.2023
Helpdesk IT