Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej  > Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii

Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii

Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Ocena czynników ryzyka nabycia zakażenia wirusem E zapalenia wątroby oraz przydatności metod serologicznych i molekularnych w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu E


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Wirusowe zapalenie wątroby typu E jest narastającym problemem zdrowotnym w krajach Europy, USA ze względu na zakażenia nabywane w czasie podróży do krajów strefy gorącej oraz rodzimą transmisję odzwierzęcą, związaną ze spożywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego i zawodowy kontakt ze zwierzętami m.in. na fermach hodowlanych.Mimo, że wzw E często ma przebieg samoograniczający z pełnym wyzdrowieniem, w szczególnych sytuacjach klinicznych t.j. u chorych w średnim wieku, ze współistniejącą inną patologią wątroby, w stanach zaburzonej odporności, a przede wszystkim u kobiet ciężarnych, mogą rozwinąć się ciężkie powikłania z zagrażającą niewydolnością wątroby. Choroba ponadto, wobec małej świadomości o zagrożeniach związanych z zakażeniem tym wirusem, może być mylnie rozpoznawana jako toksyczne lub autoimmunologiczne zapalenie wątroby i niewłaściwie leczona.Brak jest danych epidemiologicznych z terenu Polski odnoszących się do ryzyka narażenia na zakażenie HEV i częstości występowania markerów serologicznych świadczących o ekspozycji na nie. Dane o chorobowości, zagrożeniach zdrowotnych związanych z HEV w Polsce są bardzo skąpe i mało aktualne. Wobec wzmożenia ruchu turystycznego, a także wyjazdów w celach zawodowych do krajów endemicznego występowania wzw E, znaczenie HEV, jako nowego, zagrażającego zdrowiu populacyjnemu, drobnoustroju chorobotwórczego będzie narastać.Celem badania jest ocena czynników ryzyka nabycia rodzimego oraz przywleczonego zakażenia HEV, częstości występowania serologicznych wykładników zakażenia HEV wśród mieszkańców województwa pomorskiego wraz z określeniem przydatności metod serologicznych i molekularnych w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu E.


Planowane efekty:

Planowane jest przygotowanie publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych w oparciu o uzyskane wyniki badań oraz ich prezentacja na konferencjach krajowych i zagranicznych - hepatologicznych, epidemiologicznych i chorób zakaźnych. Ze względu na brak aktualnych danych dotyczących zapadalności na wzw E w Polsce publikacje i prezentacje na konferencjach, przygotowane w oparciu o wyniki badania, będą miały istotne znaczenie poznawcze także w kontekście planowania działań profilaktycznych w kooperacji ze weterynaryjną inspekcją sanitarną.


Współpraca naukowa:
  • Zakład Parazytologii Tropikalnej Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 13.02.2023
Monika Rudzińska, Katarzyna Sikorska