Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej  > Zakład Parazytologii Tropikalnej

Zakład Parazytologii Tropikalnej

Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Wybrane aspekty epidemiologii chorób transmisyjnych i parazytoz człowieka


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem szeroko prowadzonych badań będzie:a) detekcja i oszacowanie prewalencji wirusów kleszczowego zapalenia mózgu, riketsji Candidatus Neoehrlichia micurensis oraz zoonotycznego szczepu Jena Babesia microti w kleszczach Ixodes ricinus z terenów zurbanizowanych i wiejskich woj. pomorskiego. Badania będą miały charakter retrospektywny oraz prospektywny, co umożliwi ocenę zmian poziomu zakażenia/zarażenia w czasie i przestrzeni.b) oszacowanie ryzyka zarażenia się ludzi patogenicznymi pierwotniakami występują-cymi w środowisku (np. Cryptosporidium spp, Giardia intestinalis)c) detekcja i identyfikacja pierwotniaków jelitowych u osób z nadwagą, chorobami trzewnymi, wegan i wegetarian i określenie ewentualnego związku między występowaniem danej patologii czy sposobem odżywiania a mikroorganizmami zasiedlającymi przewód pokarmowy.d) oszacowanie specyficzności i czułości różnych testów serologicznych stosowanych w diagnostyce bąblowicy, co pozwoli na wybranie najlepszych z nich do rutynowego diagnozowania pacjentów


Planowane efekty:

Efektami planowanej pracy badawczej będą: (i) referaty na konferencje krajowe i zagraniczne oraz publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (ii) ewentualne wdrożenie lecze-nia przeciw pierwotniaczego u osób z zaburzeniami jelitowymi oraz nowej techniki molekularnej w badaniach środowiskowych (iii) wdrożenie wybranych testów do rutynowej diagnostyki bąblowicy w UCK.


Współpraca naukowa:
  • Polaks, Zakład Higieny Żywności WNoZ GUMed (5000 zł); krajowe konferencje naukowe (5000 zl)
  • Holandia, Royal Tropical Institute (5000 zł); zagraniczne konferencje naukowe (20000 zł)

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 28.09.2022
Beata Biernat, Anna Lass