Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Poszukiwanie wczesnych markerów rozwoju nowotworu oraz ocena wpływu zaburzeń funkcji wybranych układów i narządów wewnętrznych w chorobie nowotworowej u dzieci na wynik leczenia i wystąpienie odległych powikłań.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Celem zadania badawczego jest identyfikacja wczesnych markerów rozwoju choroby nowotworowej oraz opracowanie metod identyfikacji wczesnych i odległych zaburzeń funkcji wybranych układów i narządów, z oceną aktywności wybranych leków onkologicznych, w korelacji do stwierdzanych patologii. Prowadzone badania dotyczyć będą analizy: wybranych wskaźników układu immunologicznego, profilów aminokwasowych i peptydowych w chorobie nowotworowej, wskaźników angiogenezy, hipoksji i apoptozy. Oceniane też będą wczesne wskaźniki powikłań infekcyjnych, zmiany parametrów układu krzepnięcia, wpływ stanu śluzówek jamy ustnej na wyniki leczenia. Ponadto analizowane będą wczesne wskaźniki zajęcia narządu wzroku w badaniu okulistycznym w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci i wskaźniki stanów zagrażających życiu w badaniach USG w przebiegu leczenia onkologicznego. Ponadto oceniana będzie aktywność L-asparaginazy w surowicy krwi w odniesieniu do wyników leczenia i stwierdzanych powikłań występujących w leczeniu ALL. Badania będą także oceniały odległy wpływ leczenia onkologicznego na zaburzenia metabolizmu i zaburzenia funkcji nerek.


Planowane efekty:

Wyniki badań znajdą bezposrednie zastosowanie w praktyce klinicznej w dziedzinie onkologii dziecięcej. Poznanie nowych wczesnych markerów zarówno choroby nowotworowej jak i markerów wystepujacych powikłań leczenia nowotworu pozwoli na poprawę wczesnej wykrywalności nowotworów u dzieci, a znalezienie wczesnych markerów zaburzeń funkcji narządów i układów w przebiegu choroby nowotworowej pozwoli na wdrożenie odpowiednich działań prewencyjnych i odpowiednią modyfikację stosowanej terapii. Określenie częstości występowania badanych odległych powikłań pozwoli na opracowanie działań ograniczających te powikłania i opracowanie algorytmu monitorowania ozdrowieńców po zakończonym leczeniu w zależności od ustalonej częstości ich występowania. Ze względu na wymiar praktyczny badań, wyniki będą przedstawiane na konferencjach i zjazdach w dziedzinie onkologii dziecięcej, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz przedstawiane w publikacjach naukowych.


Współpraca naukowa:
  • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM Lublin
  • Klinika Onkologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa
  • Katedra i Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego UM Zabrze
  • Katedra Onkologii i Hematologii Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii UJ Kraków
  • Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Bydgoszcz
  • Katedra i Klinika Transplantologii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM Poznań
  • Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii UM Łódź
  • Klinika Onkologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego UM Białystok
  • Katedra i Klinika Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii UM Wrocław
  • BFM - Międzynarodowa Grupa BFM ds. leczenia ostrych białaczek u dzieci

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 07.10.2021
Helpdesk IT