Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Wpływ jakości opieki pielęgniarskiej i określonych aspektów klinicznych i diagnostycznych na wyniki leczenia wybranych chorób przewlekłych.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem prac badawczych będzie ocena wpływu zaburzeń metabolicznych na efekty leczenia wybranych chorób przewlekłych i genetycznie uwarunkowanych. Oceniane będą także nowe metody diagnostyczne, a także efekty udziału pielęgniarek w zintegrowanym modelu opieki nad pacjentami w następujących grupach: 1. Ocena parametrów gospodarki lipidowej, równowagi oksydo-redukcyjnej, poziomu wybranych mikroelementów i witamin oraz profilu poznawczego u pacjentów z zespołem Downa. 2. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i stopnie ewentualnego niedoboru witaminy D3 w populacji dzieci zdrowych i chorujących na nieswoiste zapalenie jelit. 3. Ocena przydatności przezklatkowego badania ultrasonograficznego w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu zapalenia płuc u dzieci. 4. Czynniki wpływające na przebieg karmienia piersią. 5. Wpływ zmienności ciśnienia tętniczego w trakcie dializ na efekty leczenia chorych z PChN 6. Efekty wprowadzenia pielęgniarek do zespołów terapeutycznych w zintegrowanym modelu opieki nad przewlekle chorymi. 7. Czynniki determinujące sen u pacjentów w Oddziałach Intensywnej Terapii - badania wieloośrodkowe.


Planowane efekty:

Publikacja wyników w renomowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej, również w czasopismach krajowych. prezentacja wyników poprzez zgłoszenie streszczeń na zjazdy krajowe i zagraniczne.


Współpraca naukowa:
  • Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  • Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej GUMed
  • Katedra Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego (Kierownik Katedry – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn).
Aktualizacja strony: 03.03.2021
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Anna Stefanowicz