Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Pneumonologii i Alergologii  > Klinika Alergologii

Klinika Alergologii

Katedra Pneumonologii i Alergologii

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Określenie czynników wpływających na przebieg chorób płuc i podłożu alergicznym


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem projektu jest określenie czynników ryzyka, czynników predykcyjnych i rokowniczych w najczęstszych przewlekłych chorobach płuc i chorobach o podłożu alergicznym.Zakłada się, ze na przebieg przewlekłych chorób płuc i chorób o podłożu alergicznym maja wpływ zewnętrzne czynniki, które podlegają modyfikacji oraz czynniki wewnętrzne genetyczne i biochemiczne, które mogą służyć jako markery predykcyjne i rokownicze. Określenie tych czynników może w znaczący sposób wpłynąć na prowadzenie chorych. Przesłanką do podjęcia badań w tym zakresie jest szczególnie niekorzystny obecnie przebieg tych chorób - związany ze złą jakością życia, ryzykiem zaostrzeń i z niekorzystnym rokowaniem.W badaniu wykorzysta się markery molekularne, biochemiczne i kliniczne. W projekcie uczestniczą trzy zespoły (1) zespół prowadzący unikatowy projekt modelu zintegrowanej opieki nad chorymi na zaawansowaną POChP, składający się z pracowników kliniki oraz współpracujących osób z innych jednostek uczelni. Analizowane będą markery biologiczne w odniesieniu do badań czynnościowych układu oddechowego, kwestionariuszy jakości życia i szczegółowych danych klinicznych uwzględniających roczny wskaźnik zaostrzeń. (2) zespól pracujący nad rolą opiodów w leczeniu przetrwałej duszności, składający się z pracowników kliniki oraz współpracujących osób w Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Analizowana będzie odpowiedź na morfinę w odniesieniu do markerów biologicznych i klinicznych. (3) zespół zajmujący sie rola zaburzeń molekularnych w chorobach o podłożu alergicznym. Analizowane będą zależności pomiędzy markerami biologicznymi, a odpowiedzią na leczenie chorób o podłożu alergicznym, takich jak uczulenie na jady owadów błonkoskrzydłych i astma.


Planowane efekty:

Publikacje w renomowanych pismach anglojęzycznychprezentacje na konferencjach i zjazdach naukowychmonografia dotycząca czynników wpływających na przebieg POChPopracowanie modelu zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowane przewlekłe choroby płuc (POChP, ciężka astma i ILD) ze współistniejącymi chorobami układu krążenia


Współpraca naukowa:
  • Collegium Medicum Uniwersytet im. Mikołaja Kpernika
  • Zakład Zdrowia Publicznego
  • Katedra i Zakład Rehabilitacji GUMed
  • Uniwersytet Flindersa, Australia

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Iwona Damps-Konstańska, Marek Niedoszytko, Katarzyna Świętnicka