Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

KONFERENCJE 2022

II Naukowa Konferencja Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa


23 – 25 listopada 2022 r.

Na Konferencji zorganizowanej przez Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska zaprezentowano 130 interdyscyplinarnych prac w 22 sesjach. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej: stacjonarnie w Atheneum Gedanense Novum oraz online. W ostatnim dniu konferencji wręczono 15 nagród młodym badaczom w tym studentom, doktorantom, uczestnikom programu Zdolni z Pomorza oraz członkom studenckich kół naukowych.


Wystąpienia Pracowników oraz Doktorantów naszego Zakładu:
Konferencję rozpoczęli przedstawiciele władz Uczelni oraz organizatorzy:
<- prof. dr hab. Marcin Gruchała, prof. dr hab. Przemysław Rutkowski, prof. dr hab. Katarzyna Zorena, dr inż. Marta Jaskulak.

Głos zabrała także żona zmarłego prof. Piotra Lassa,.

Wykład inauguracyjny pt. Transplantacja narządów, świat a Polska-gdzie jesteśmy? wygłosiła <prof. dr hab. Alicja Dębska- Ślizień.

PREZENTACJE:

Zofia Barcikowska,Dominika Siluk, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Magdalena Emilia Grzybowska. Analiza jakości życia kobiet po porodzie, objętych Modelem Opieki Fizjoterapeutycznej.
Klaudia Antoniak- Pietrynczak, Marta Jaskulak, Katarzyna Zorena: Wpływ manualnego drenażu limfatycznego (MLD) na stężenie leptyny, adiponektyny oraz insulinooporność u pacjentów z nieprawidłowym wskaźnikiem masy ciała.

Katarzyna Zorena, Małgorzata Michalska, Piotr Wąż, Małgorzata Myśliwiec, Iwona Beń-Skowronek, Agata Chobot, Barbara Głowińska-Olszewska, Artur Bossowski, Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot, Elżbieta Niechciał, Piotr Fichna: Możliwy wpływ zanieczyszczeń gazowych oraz pyłów (P2.5 oraz PM10) zawartych w powietrzu na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1. Ocena na podstawie sześciu losowo wybranych województw w Polsce.

Karol de Tillier, Piotr Wojsław, Bartosz Wilczyński: Wpływ manipulacji stawu skokowego na aktywację jednostek motorycznych, siłę i propriocepcję w obrębie stawu biodrowego i skokowego. Protokół badania.

Piotr Wojsław, Karol de Tillier, Bartosz Wilczyński :Wpływ manipulacji na siłę mięśni i potencjalne zastosowanie w leczeniu skręceń stawu skokowego.

Katarzyna GieratHaponiuk, Iwona Kowalska-Bobko, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Maciej Polak, Karolina Piotrowska, Zofia Barcikowska, Julia Skwarlińska-Haponiuk, Jakub Wasilewski, Ireneusz Haponiuk: Nowoczesna fizjoterapia – role zawodowe fizjoterapeuty w polskim systemie ochrony zdrowia .

Agnieszka Kijewska, Marta Potrykus, Monika Kurpas, Natalia Wiktorczyk-Kapischke, Krzysztof Skowron, Katarzyna Zorena. Rzadkie gatunki bakterii obserwowanych w Zatoce Gdańskiej .

Marta Jaskulak, Katarzyna Zorena: Skomplikowane problemy nawożenia gleb rolnych osadami ściekowymi – bioakumulacja, translokacja metali ciężkich oraz zmiany transkryptomiczne w uprawach i dżdżownicach.

Marta Potrykus, Monika Kurpas,Agnieszka Kijewska, Katarzyna Zorena: Lekooporność bakterii z grupy coli i gatunku E. coli izolowanych ze zlewni i wód Morza Bałtyckiego.

Monika Kurpas, Marta Potrykus,Agnieszka Kijewska, Katarzyna Zorena: Oporność izolatów Vibrio spp. pochodzących z Zatoki Gdańskiej na substancje przeciwbakteryjne.


SETAC Europe 32nd Annual Meeting “Towards a reduced pollution society”,
Kopenhaga , Dania 15-19 Maj 2022

PREZENTACJA:

- Jaskulak M. Zorena K. Vandenbulcke F: Comparative transcriptomic analysis of Brassica napus L. grown on soils contaminated by metallurgical industry reveals new insights into plants’ response to metal stress

VI Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS,
Lublin 24 czerwca 2022

PREZENTACJA:

- Kurpas M, Kijewska A, Zorena K: Horyzontalny transfer genów oporności na substancje przeciwbakteryjne wśród bakterii należących do mikrobioty jelitowej człowieka

- Kurpas M, Michalska M, Zakrzewski A, Zorena K: Niebezpieczne bakterie w Morzu Bałtyckim : izolacja Vibrio vulnificus z kąpielisk w rejonie Zatoki Gdańskiej

Aktualizacja strony: 18.01.2024
Agnieszka Kijewska, Monika Kurpas, Małgorzata Michalska, Bartosz Wilczyński, Katarzyna Zorena