Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej  > Zakład Informatyki Radiologicznej i Statystyki

Zakład Informatyki Radiologicznej i Statystyki

Katedra Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Modelowanie matematyczne w naukach ścisłych, biomedycznych i naukach o zdrowiu


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem projektu jest modelowanie matematyczne w naukach ścisłych, w szczególności będą tworzone nowe modele matematyczne dotyczące bioinformatyki, teorii chaosu deterministycznego. W ramach nauk ścisłych będą również podejmowane tematy z zakresu fizyki medycznej, molekularnej, chemii oraz telekomunikacji. Modelowanie matematyczne będzie również dotyczyć nauk o zdrowiu, w szczególności problemów socjologicznych związanych z jakością życia, fizjoterapią. Będziemy również dokonywać analiz statystycznych w medycynie, np. w neurologii oraz w biologii. Planowane prace mają charakter teoretyczny. Z technicznego punktu widzenia są one oparte na tworzeniu nowych algorytmów, ich zastosowaniach oraz wykorzystywaniu wyników numerycznych do interpretacji faktów doświadczalnych. Planowane badania mają charakter interdyscyplinarny. Przy tworzeniu nowych algorytmów zostanie wykorzystana wiedza autorów projektu dotycząca różnych dziedzin nauki: chemii, dynamiki, fizyki kwantowej, informatyki, statystyki, matematyki.


Planowane efekty:

Zostaną opracowane nowe metody obliczeniowe. Prace zostaną opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz będą prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Współpraca naukowa:
  • dr Piotr Wąż, Zakład Medycyny Nuklearnej kierowany przez prof. dr hab. Piotra Lassa, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Prof. T. Clark, Uniwersytet w Erlangen (Niemcy) oraz Uniwersytet w Portsmouth (Wielka Brytania)
Aktualizacja strony: 03.03.2021
Tomasz Bandurski