Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Etyki Medycznej

Zakład Etyki Medycznej

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Powstanie i rozwój bioetyki w Polsce w warunkach państwa totalitarnego


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Współcześnie podejmowaną w literaturze problematykę bioetyczną cechuje przede wszystkim pluralizm światopoglądowy. Celem podejmowanego zadania badawczego jest analiza wczesnego okresu rozwoju bioetyki w Polsce i próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób, mimo niekorzystnych warunków państwa totalitarnego, polscy naukowcy identyfikowali i próbowali rozwiązywać pojawiające się problemy bioetyczne. Biorąc pod uwagę okres badawczy - lata 1945-1989 - można spodziewać się wielu wyzwań bioetycznych, będących efektem gwałtownego rozwoju medycyny i wprowadzania nowych możliwości terapii, jak choćby leczenia transplantacyjnego. Pogłębiona analiza wczesnych refleksji bioetycznych mogłaby przyczynić się do usystematyzowania wiedzy na temat początków bioetyki w Polsce. Badania zostaną przeprowadzone przede wszystkim w oparciu o analizę tekstów źródłowych. Konieczne będzie zgromadzenie literatury przedmiotu, dokonanie kwerendy w archiwach i przeprowadzenie wywiadów z żyjącymi pionierami polskiej bioetyki.


Planowane efekty:

Efektem realizacji podjętego zadania badawczego będą referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych oraz monografia naukowa poświęcona początkom rozwoju bioetyki w Polsce. Zostałyby utrwalone w formie publikacji także dokonania na gruncie bioetyki wybitnych profesorów Akademii Medycznej w Gdańsku - prof. Tadeusza Kielanowskiego, prof. Stefana Raszei i prof. Edwarda Witka.


Współpraca naukowa:
  • Międzywydziałowy Instytut Bioetyki w Krakowie
  • Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk
  • Zakład Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Aktualizacja strony: 04.05.2023
Anna Paprocka-Lipińska