Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Niekorzystna diagnoza – doświadczenia i oczekiwania pacjentów w komunikacji z lekarzem.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Badanie ma na celu dokonanie analizy subiektywnych doświadczeń pacjentów dotyczących sytuacji w której otrzymali od lekarza informację o niekorzystnej diagnozie, w tym:- analizę postaw lekarzy i pacjentów w sferze znajomości i realizacji standardów komunikacyjnych określonych przez normy prawne i deontologiczne,- poznanie opinii pacjentów na temat jakości komunikacji i kompletności przekazanych informacji o znaczeniu medycznym,- stworzenie typologii zachowań pacjentów w obliczu niekorzystnej informacji,- określenie wpływu komunikacji medycznej na proces terapeutyczny.Realizowane badania maja również na celu poznanie oczekiwań pacjentów w kwestii ewaluacji jakości komunikacji w sytuacji otrzymania niekorzystnej diagnozy.


Planowane efekty:

Artykuły w renomowanych czasopismach i monografiach naukowych (polskich i międzynarodowych), referaty na konferencjach krajowych


Współpraca naukowa:
  • Nie dotyczy
Aktualizacja strony: 29.05.2023
Edyta Ciamaga, Agata Janaszczyk, Krzysztof Sobczak