Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Dział ds. Świadczeń Socjalnych i Stypendialnych  > Sekcja Socjalno-Bytowa Studentów

Sekcja Socjalno-Bytowa Studentów

Dział ds. Świadczeń Socjalnych i Stypendialnych
Numer MPK: 645

Adres:Tuwima 15, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 37, 349 10 69
Aktualizacja strony: 01.01.2021
Webadmin