Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

DLA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Zapraszamy interesariuszy zewnętrznych do kontaktu w sprawie kierunku studiów Zdrowie Publiczne.
Jeżeli zatrudniasz naszych absolwentów, chcesz podzielić się opinią na ich temat, uważasz że brakuje im pewnych kompetencji lub przeciwnie – uważasz, że doskonale radzą sobie na rynku pracy – podziel się z nami swoją opinią.

Opinie można przekazywać osobiście w siedzibie Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, albo drogą mailową na adres

zdrowie@gumed.edu.pl

Informujemy także, że w strukturach GUMed funkcjonuje Zespół ds. Współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi. Zapraszamy do współpracy z Uczelnią w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz optymalizacji nauczania na kierunku.

Aktualizacja strony: 26.05.2023
Łukasz Balwicki, Beata Gronek, Paulina Metelska