Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Higieny i Epidemiologii

Zakład Higieny i Epidemiologii

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Długoterminowe efekty stosowania neuroleptyków w zaburzeniach psychotycznych - przegląd systematyczny publikacji z analizą danych


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Celem realizacji zadania badawczego jest przeprowadzenie meta-analizy badań epidemiologicznych podejmujących ocenę w długoterminowej obserwacji klinicznych skutków stosowania neuroleptyków w leczeniu zaburzeń psychotycznych ze szczególnym uwzględnieniem umieralności ogólnej i sercowo-naczyniowej w schizofrenii.


Planowane efekty:

W związku z licznymi działaniami ubocznymi leków przeciwpsychotycznych panuje przekonanie o szkodliwości długotrwałego stosowania leków neuroleptycznych w leczeniu schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. Uzyskanie danych o długoterminowych skutkach stosowania leczenia przeciwpsychotycznego w zależności od rodzaju stosowanych leków, początkowych uwarunkowań stanu klinicznego i ciężkości przebiegu choroby z wielu badań przy pomocy metod statystycznych stosowanych w meta-analizie pomoże uporządkować dostępną wiedzę i sformułować bardziej wiarygodne zalecenia dla praktyki klinicznej.


Współpraca naukowa:
  • Polska Filia Nordic Cochrane Centre, Pracownia Podejmowania Decyzji Klinicznych w 2. Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska
  • The Cochrane Schizophrenia Group, UK Cochrane Centre, Wielka Brytania

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 07.04.2022
Małgorzata Łomot, Magdalena Pierucka