Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych

Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych

Katedra Medycyny Społecznej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Medycyna gdańska XV-XX w.: ludzie, nauka, idee


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem zadania jest nakreślenie pełniejszego niż do chwili obecnej procesu przemian zachodzących w środowisku lekarskim w Gdańsku na przestrzeni wieków. Oznacza to kontynuację wzbogacania dotychczasowej bazy źródłowej i dalsze tworzenie najobszerniejszego z dotychczas istniejących zbioru dokumentacji związanej z działalnością lekarzy w Gdańsku. Gromadzone dane obejmą zarówno informacje biograficzne, jak również informacje dotyczące przepływu wiedzy medycznej oraz ewolucji poglądów etycznych. Badania prowadzone będą w oparciu o dokumenty źródłowe uzyskane w oparciu o kwerendy w PAN Bibliotece Gdańskiej, w Gdańskim Archiwum Państwowym, Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) in Berlin oraz w archiwach poszczególnych europejskich ośrodków akademickich (m.in. w Bolonii, w Padwie, w Bazylei, w Montpellier i innych), a także w oparciu o stworzoną przez Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg bazę danych korespondencji lekarzy niemieckojęzycznych XVI-XVIII w.


Planowane efekty:

Jednym z podstawowych celów badań jest stworzenie w latach 2017-2023 wielotomowego „Słownika lekarzy gdańskich”. Ponadto planowane jest sukcesywne publikowanie opracowań będących efektem badań w postaci artykułów w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych.


Współpraca naukowa:
  • PAN Biblioteka Gdańska
  • Archiwum Państwowe w Gdańsku
  • Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) in Berlin
  • Uniwersytet Gdański
  • Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwa uniwersytetów związanych z drogą naukową lekarzy gdańskich XVI-XX w.

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Adam Szarszewski, Natalia Zabadała